Taxi kofschip

07-12-2013 09:45

Taxi kofschip

Soms is het lastig om bij zwakke werkwoorden in de verleden tijd te weten of er te(n) of de(n) gebruikt moet worden aan hett eind van net woord. Gebruik dan het taxi kofschip. Eindigt de laatste letter van de stam van het ww op één van de medeklinkers uit taxi kofschip, komt in de verleden tijd: ik-vorm + te(n). Is dit niet het geval: ik-vorm + de(n).